jeudi 5 juin 2014

Tình hình thật là tình hình

Biển Đông anh Tung Của sắp bàn cờ thế
Chín tám một
Em Yuệ nản
Tiến thoái lưỡng nan
Kiện không dám kiện, ngại nỗi con kiến kiện củ khoai, thua thì cả chì lẫn chài, biển với đảo mất hết, mai mốt cháu con không còn vũng nước rửa chân,
Binh không đường binh, dương không ổn, thủ không xong, một nước mậu thầu mậu dĩ, xuồng mủng ghe bầu, đánh vào đâu mà đánh ?
Sai tàu cảnh sát làm kiểng chạy lòng vòng, phun nước chẳng dám phun, sợ bị nó đánh chìm,
Khiển bọn dân ngu khu đen, trên răng dưới dế, thích làm anh hùng, đem ghe chài, bủa lưới chống giàn khoan, lãnh đạo câu giờ chờ sĩ phu hiến kế !
Cờ đang thế bí
Tể tướng cương cương gặp Phùng nguyên soái chơi thế hồi mã thuơng, lật gọng
Bí thư hột thị ngậm miệng ăn tiền, Chủ tịch bận bịu giả mù dòm lờ
Ngoài thì khó khăn,
Gõ tới đâu cũng cửa đóng, then gài
Ngữa nón xin Mỹ, Mỹ thí cho 18 triệu, không đủ cá độ, uống XO, cà ra ô kê một tháng.
Mẹ họ, un cồ Sam tài phiệt kẹo quá tai.
Cúi đầu xin Nhật, Nhật biểu đợi sang năm, tàu phế thải mới cho.
Á đù, cái thằng trọc phú lùn giàu mà bần hết biết.
Trong thì gay go
Lên sàn, chứng khoán rớt như thể dù không bung
Xuống chợ, giá cả lên xêm xêm diều gặp gió
Trai tráng hết nẽo làm ăn, thôn làng dăm ba công ruộng cỏ
Cơm áo, gạo tiền, con con, vợ vợ... nợ đòi, thôi đưa hông bán luôn quả thận
Gái gú miền quê xếp hàng chờ buôn trôn lận đận
Xã hội tai ương,
Y tế thiết diện dạ xoa, tiêm chủng chích ngừa, con nít con nôi, chích đâu chết đó
Giáo dục vũ loạn vô mưu, đào tạo dở hơi, thầy không ra thầy, thợ không ra thợ 
Giao thông đinh la ối ả, công trình lổn ngổn đắp mền, đường xá ổ gà, đi chẳng bao nhiêu mà phí thu mấy bận
Còn đảng còn mình, chỉ có công an, xuân hạ thu đông, ngày nào tệ cũng góp mấy chai, mình anh là sống khỏe
quan ăn theo đường quan,
cướp chơi theo lối cướp
Kinh tế ểnh ểnh, xìu xìu, nghèo lại gặp cái eo
Mả cha cái thằng Tung Của
Oan có đầu, nợ có chủ, thời hai cụ Đồng, Hồ không chịu đòi
Bây giờ tống đạt công hàm năm tám bắt tụi tôi phải trả ?
Sĩ phu đâu, mưu chước quĩ thần
Tìm đường khất nợ
Cẩm nang của cụ để lại sáu chữ, một đường binh : dĩ bất biến ứng vạn biến
Biến cố chạy quanh như lồng đèn kéo quân, kệ mẹ
Bất biến là ngồi yên,
Đứa nào léng phéng biểu tình, thì đánh què chân (như con Nga)
Thằng nào chơi ngu thì tó vào, đầy đi mút mùa (như thằng Điếu)
Mặc kệ giàn khoan cắm đâu thì cắm, hút đâu thì hút
Nó kéo đi lòng vòng rồi cũng mệt, hút riết rồi cũng hết
Bất chiến tự nhiên thành,
Nó rút về là mình chiến thắng ăn mừng

Ngai vàng đảng ngự muôn năm 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.