jeudi 5 mai 2016

Để lại gì cho con cháu mai sau ?

Đất nước mình rồi sẽ về đâu
Bốn ngàn năm dân không chịu lớn
Ngàn năm trước con trâu đi trước
Ngàn năm sau theo đảng kéo cày

Đất nước mình rồi sẽ về đâu
Bao trí thức cái đầu không mở
Bốn thập niên chập chờn thức ngủ
Trong giấc mơ “đứng dậy sáng lòa”

Hỡi những “anh hùng” mới hôm qua
Cuba, Afghanistan, Việt Nam, IS...
Thắng Mỹ, Nga… thực dân, đế quốc...
Rồi về đâu, dân tộc về đâu...

Học được gì những cuộc bể dâu   
Nước Nhật, nước Đức… là bằng chứng
Thua nhục nhã tưởng không thể đứng
Mà hôm nay “vùng dậy sáng lòa”

Đất nước mình rồi sẽ về đâu
Khi tất cả sống bằng bánh vẽ
Bốn ngàn năm mơ hồ số lẻ
Trong chén cơm thực tế âu lo

Đất nước mình rồi sẽ về đâu
Rừng đã hết và biển đã chết
Ruộng đất khô, sông hồ cạn nước
Còn mắt người ướt đẫm hoang tàn

Đất nước mình về đâu, về đâu…
Lãnh đạo một tập đoàn mông muội
Chung quanh một lũ bồi luồn cúi
Bút phun ra nọc độc thay lời

Đất nước mình về đâu, về đâu
Chung quanh ta là rồng, là hổ…
Nhìn lại, ta chưa hề mắc cỡ
Vẫn ễnh ương muốn lớn hơn bò
Đất nước mình về đâu, về đâu
Khi dối trá mệnh danh trí thức
Khi đảo lộn luân thường, đạo đức
Trong đời thường cái ác lên ngôi…

Đất nước rồi tan rã em ơi !
Tổ quốc không còn gì níu kéo
Tổ quốc có nghĩa là cường bạo
Vì Tổ quốc đã bị tiếm danh...


Để lại gì cho con cháu mai sau
Giấy nợ đã giao từ bụng mẹ
Bản di chúc hoang đường sách sử
Mối oan thù mấy kiếp chưa tan

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.