mercredi 13 février 2013

Lời cám ơn


Thật là một vinh dự lớn cho tôi khi được các bạn vào thăm trang blog cá nhân này đồng thời đọc các bài viết.
Vinh dự càng lớn khi một số các bài viết được các bạn dẫn nguồn, hoặc đăng lại trên các trang nhà hay trang báo khác.
Tôi biết nói gì hơn, ngoài lời trân trọng cám ơn các bạn.
Tuy nhiên, đối với một vài bạn, tôi sẽ biết ơn nhiều hơn, nếu các bạn đăng lại bài viết thì xin đừng quên đề tên tác giả, cũng như đừng quên ghi nguồn xuất xứ của bài viết. 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.