vendredi 8 février 2013

Những vấn đề Hiến pháp: Đất đai là tài nguyên đặc biệt của quốc gia ?


Bản dự thảo Hiến pháp, điều 58 (sửa đổi, bổ sung điều 18), nguyên văn :

« Đất đai là tài nguyên đặc biệt của quốc gia, nguồn lực quan trọng phát triển đất nước, được quản lý theo quy hoạch và pháp luật. »

Như vậy « đất đai » từ nay sẽ trở thành một loại « tài nguyên đặc biệt ».

Điều 57 (sửa đổi, bổ sung điều 17, 18) qui định « đất đai và các tài nguyên khác » do « nhà nước đại diện chủ sở hữu ».

Đất đai, từ cổ chí kim, từ đông sang tây, là một loại tài sản (bất động sản). Xã hội sơ khai thành hình là do cá nhân khai hoang, lập ấp, biến đất hoang thành ruộng đồng, thành đất cất nhà, làm đường xá, chợ búa… Quyền sở hữu về đất đai đã bắt nguồn từ thời ông cố tổ của ông Mác chưa đẻ ra. Xã hội sơ khai mở rộng, trở thành « quốc gia ». Dưới thời phong kiến, phần nào ruộng đất thuộc về vua nhưng phần khác vẫn thuộc sở hữu người dân.

Sang thời « văn mông », các đệ tử của ông Mác lập ra chế độ cộng sản, hô biến đất đai thuộc sở hữu của « toàn dân » nhưng « do nhà nước đại diện chủ sở hữu ». (D.M., sao mấy ông khôn vậy ?)

Ừ, thì cũng được, (nó dí súng vô đầu thì không ừ sao ?), đất đai thuộc về toàn dân. Nhưng đất đai là đất đai, là một loại tài sản cố định, sao lại thành một thứ « tài nguyên đặc biệt » ?

Phải chăng mấy ông chuẩn bị đem « đất đai » ra khai thác, như khai thác các nguồn « tài nguyên » than, dầu… ?

Các quặng mỏ than đá, dầu khí… khai thác đã tới hồi cạn kiệt. Túng thiếu, mấy ông muốn « khai thác » qua « đất đai », nên « phong » đất đai làm « tài nguyên » ?

Stop ! Mấy ông chỉ « đại diện » sở hữu chứ không phải là « sở hữu ». Muốn « khai thác » chi đó, mấy ông phải hỏi ý kiến của chủ trước.

Bằng không là « bán nước » !

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.