lundi 25 février 2013

Nhật, Việt, Phi, Chệt và chóCó nhà hàng ở bên Tàu treo bảng : ở đây không tiếp người Nhật, người Phi, người Việt và… chó.

Tấm bảng đã lấy xuống vậy mình cũng... lấy xuống.


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.