mercredi 6 mai 2020

"Lại tên vô lại" Hoàng Duy Hùng

Hoàng Duy Hùng lần nữa lên BBC rêu rao là VNCH làm mất HS, đảo Ba Bình cũng như một số đảo khác. Có một điều HDH không (muốn) biết là VNDCCH cũng có trách nhiệm như VNCH trong vấn đề bảo vệ đất nước. Hến pháp VNDCCH (cũng như VNCH) qui định lãnh thổ VN từ Nam Quan đến Cà mau, bao gồm HS và TS). Bổn phận duy nhứt của quân đội của một chính phủ là "bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ".
VNCH đánh không lại TQ trong trận chiến HS tháng giêng 1974 nên thua. Một mặt vì không còn súng đạn, nhiên liệu xăng dầu... cho máy bay, tàu bè... Mỹ sau khi ký hiệp định Paris 1973 xem như phủi tay, không viện trợ cũng không còn quan hệ gì với VNCH nữa. Mặt khác, đau hơn, là VNDCCH đứng về phía giặc TQ, giúp giặc TQ một tay đâm sau lưng VNCH.
Còn một số đảo TS, như đảo Ba Bình.
Đài loan chiếm đảo Ba Bình năm 1956, lúc thẩm quyền về quốc phòng và ngoại giao của VNCH vẫn còn lệ thuộc sâu xa vào Pháp. VNCH muốn chiếm lại cũng không có khả năng chiếm lại. Vấn đề là VNCH không tuyên bố đảo đó thuộc Đài loan, như chính phủ ông Hồ ủng hộ yêu sách lãnh thổ và hải phận của TQ ở HS và TS qua công hàm 14 tháng 9 năm 1958.
Mất HS vì vậy lỗi tại ai ? VNCH bắn hết đạn, chạy hết xăng nên rút. 
Còn VNDCCH ? Thái độ "im lặng" của VNDCCH trong biến cố này, dưới ánh sáng của công pháp quốc tế, thể hiện sự "đồng thuận", nhìn nhận hành vi xâm lăng lãnh thổ bằng vũ lực của TQ là chính đáng. 
Vậy VNCH và VNDCCH bên nào yêu nước hơn bên nào ?
Người bình thường nghe HDH nói chuyện là biết ngay tên này vừa dốt về lịch sử, vừa thiếu kiến thức về luật. Chỉ có hàm hồ lỗ mãng cục súc. Không hiểu sao ông này có bằng luật sư ? 
Còn việc ông này đắc cử "nghị sĩ" bên Mỹ, chắc là "chó táp nhầm ruồi", chỉ táp được một lần. 
Nghe nói dân ở Houston chạy mặt HDH vì thái độ "khạc đờm vào nồi cơm" mà HDH, cha mẹ HDH, dòng họ HDH... vừa mới ăn còn dính kẻ răng. Đây là thái độ phản phúc, tồi tàn của một con người mà xin lỗi con thú cũng khó tìm thấy sự phản phúc như vậy.
CSVN sẽ "xài" HDH như "trái chanh". Hết nước thì bỏ. Theo tôi, kiểu này là trái chanh HDH đã "hết nước" rồi!
Coi bộ dang HDH nói chuyện trên BBC, vừa lỗ mãng, vừa dốt nát. Ngoài cái thói hàm hồ muốn "ăn tươi nuốt sống người ta" thì kiến thức HDH thua cả cục cức. Vì cục cức nó còn có cái đầu!
CSVN càng xài trái chanh HDH thì càng thêm mất uy tín. Sớm bỏ vô thùng rác cái cho rồi!

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.